Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Handels- og abonnementsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer samt tegning af abonnement på RexBlomster.dk.

RexBlomster.dk drives i Danmark af Rex Blomster v/Henriette Andersen:

Rex Blomster v/Henriette Andersen
Strøget 31, 7430 Ikast
CVR-Nr.: 42865451
Telefon:  +45 97 15 10 42
E-mail: rexblomster@outlook.com

 

Bestillinger til Danmark

Ved levering i Ikast og omkringliggende byer. Skal din levering ud i Ikast by, kan du afgive din bestilling helt frem til kl. 15.00 for levering samme dag og lørdag frem til kl. 10.00, når du bestiller på vores e-shop. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.


Leveringer på bestemte tidspunkter

Leveringer på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi vil naturligvis gøre alt for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomster-  eller vin-hilsen indenfor butikkens almindelige åbningstider. Alle leveringer til firmaadresser vil under normale omstændigheder ske inden kl. 16.00.

 

Levering til sygehuse, hoteller, plejehjem, firmaadresser

Ved leveringer til sygehuse, hoteller, plejehjem, firmaadresser kan vi ikke garantere personlig levering, idet disse ofte vil blive leveret i receptionen og/eller til øvrigt personale. Vi erstatter ikke evt. bortkomne ordre i denne forbindelse.

 

Levering under ekstreme vejrsituationer

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

 

Hvis modtageren ikke er hjemme

Har du givet os lov til at vi kan sætte bestillingen udenfor døren eller aflevere til naboen, så gør vi det. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger i sådanne situationer. Forekommer der ekstreme vejrforhold i form af frost, høje dagtemperaturer eller manglende

skyggeforhold, tages blomster, vin og chokolade altid med retur til butikken. Modtager får et kort i postkassen hvor de vil blive anmodet om at afhente bestillingen i butikken snarest muligt.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med retur.

Har du ikke givet os lov til at vi kan sætte bestillingen, tages bestillingen med retur til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtager anmodes om at afhente bestillingen i butikken snarest muligt.

 

For alle bestillinger

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa Card, MasterCard, MobilePay

 

Bemærk

Alle kunder modtager ved internetkøb en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor. Alle kontrakter indgås på dansk.

 

Fortrydelsesret

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

For vin og chokolade og andre fødevarer, der leveres af en florist er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

 

Reklamationer

Rex Blomster garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Rex Blomster er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Rex Blomster uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Rex Blomsters kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangels-regler kan finde anvendelse på købet.

 

Databeskyttelsespolitik og cookies

Rex Blomster behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.rexblomster.dk

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: Rexblomster@outlook.com 

 

Ansvarsfraskrivelse

Rex Blomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Rex Blomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Rex Blomster er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Rex Blomster som forsætlig eller uagtsom. Rex Blomster kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
Købelovens ufravigelige mangels-regler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

 

Særlige vilkår for abonnement

Vi sender din valgte buket efter den aftale, der er indgået. Abonnementet kan være med eller uden slutdato. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

 

Oprettelse af abonnement

Ved køb af abonnement opretter man samtidig en Rex Blomster profil. En Rex Blomster profil indeholder blandt andet brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Det er disse oplysninger, der skal bruges, hver gang man logger sig på sit abonnement. Det er en betingelse, at man oplyser sin e-mailadresse. Vi sender en kvittering samt bekræftelsesmail med et link til at aktivere profilen på abonnementet.

 

Betaling

Abonnement betales med kreditkort. Det fremgår af betalingsvinduet, hvilke kreditkort der accepteres. Samtidig giver abonnenten tilladelse til, at efterfølgende betalinger trækkes automatisk fra det kreditkort, der anvendes ved købet. Hele abonnementet kan også betales på én gang. Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Rex Blomster trækker først pengene fra din konto efter levering af hver ordre i hele abonnementsperioden, medmindre at du har valgt at betale for alle leveringer på én gang. Der bliver sendt en faktura efter hvert træk.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil abonnenten blive informeret herom på mail og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne. Denne information krypteres på betalingssiderne hos DIBS, som er certificeret af Visa og MasterCard. Rex Blomster v/Solvejg Laursen lagrer ikke følsomme kortoplysninger. Vi gemmer kun oplysninger om de sidste fire cifre i kortnummeret samt udløbsdato og korttype. På nogle typer abonnement kan der være mulighed for efterfølgende tilmelding til Betalingsservice, eller andre betalingsformer.

 

Opsigelse, ferie eller ændring af abonnement

Du kan når som helst afbestille, pause eller ændre dit abonnement. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til rexblomster@outlook.com eller ringe til kundeservice på +45 97 15 10 42. Vi skal have din opsigelse senest 2 dage før, abonnementet skal slutte. Abonnementer med slutdato ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode. Ønsker du at holde pause i dit abonnement eller foretage ændringer, kan dette gøres via din profil på interflora.dk eller ved at kontakte kundeservice.

Har du ændringer til din næste levering, kan disse foretages indtil 2 dage inden leveringsdatoen. Efter den dato, kan vi ikke garantere at ændringerne kan træde i kraft. 
Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til en bankkonto efter en skriftlig anmodning fra abonnenten om, hvilken konto tilgodehavendet skal udbetales til. Evt. rabatter som abonnenten måtte have fået i forbindelse med købet, modregnes i tilgodehavendet inden tilbagebetaling.  Der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

 

Ændring af vilkår

Ændring af abonnementsbetingelser varsles med mindst en måneds varsel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, sker varsel per mail. Ved mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, varsles der ikke. De gældende abonnementsbetingelser vil altid kunne findes på rexblomster.dk.

Åbningstider

Mandag-Fredag:                9.00-17.00

Lørdag
9.00-13.00

Vores butik

Besøg os og opdag en helt ny verden.